Home /
Contributie
;

Contributie

Leden van Jumpers betalen ieder jaar contributie. Het innen van contributie geschiedt altijd via een automatische incasso. De hoogte van de contributie wordt bepaald op basis van de leeftijdsindeling, die jaarlijks plaatsvind bij aanvang van het seizoen. Onder het tabblad “trainingstijden” vind je de leeftijdscategorieën per team voor het seizoen 2023-2024.
De contributie voor het seizoen 2023-2024 is hieronder te vinden.
Contributie (recreatief)
Contributie (wedstrijdspelend)
< 12 jaar
€                   147,50
€                   210,00
12 – 15 jaar
€                   147,50
€                   240,00
16 – 17 jaar
€                   177,50
€                   290,00
>= 18 jaar
€                   177,50
€                   275,00

Voor wedstrijd spelende jeugdleden is het mogelijk om reiskosten te declareren door het declaratieformulier in te vullen. Deze is HIER te downloaden en kun je mailen naar de penningmeester of in leveren bij de trainer/coach.

Hieronder staan de financiële regels binnen de vereniging:
  • Contributie wordt geïnd in oktober, voor het volledige jaar. Regeling treffen met penningmeester is mogelijk.
  • Indien niet is betaald per 31-12 wordt een speler voor onbepaalde tijd geschorst.
  • Afmelden of wijzigingen in lidmaatschap moeten schriftelijk of per mail voor 1 juni worden doorgegeven anders zal de bondscontributie in rekening worden gebracht.
  • Bij afmelding tussen 1 september en 31 december wordt 50% van de contributie + de verschuldigde bondscontributie in rekening gebracht.
  • Bij afmelding na 1 januari wordt het volledige contributiebedrag in rekening gebracht.
Bondscontributie voor 2023-2024:
Senioren/U22 € 79,97
U20/U18/U16/U14 € 60,32
U12/U10/U8 € 40,60
Recreant leden € 24,65
Niet Spelende leden € 12,09
Het 3de gezinslid (jongste) wonende op één en hetzelfde adres betaalt de helft van de normale contributie.
Voor meer informatie of vragen kunt u contact op nemen met de penningmeester.