Home /
ALV
;

ALV

Elk jaar houdt Jumpers een algemene ledenvergadering (ALV). Hierbij zijn alle leden van Jumpers welkom en hebben stemrecht op de ALV. Tijdens de ALV wordt het afgelopen seizoen besproken en wordt de financiële verantwoording afgelegd. Daarnaast wordt de begroting vastgesteld voor het komende seizoen en nieuws vanuit het bestuur besproken. 

(Notulen ALV van seizoen 2016-2017)